Bác sĩ CKI TRẦN THỊ HOA

Trưởng khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa quốc tế Bắc Hà.
  • Nguyên bác sĩ Khoa Nhi - Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển, Quảng Ninh.
  • Nguyên bác sĩ Khoa Sơ Sinh - Bệnh viện Nhi Trung Ương. 
  • Nguyên bác sĩ Khoa khám bệnh - Bệnh viện Nhi Trung Ương.

Đặt hẹn bác sĩ

 
 
 
Cam kết bảo mật thông tin